Przeglądy i odbiory UDT

Dzięki uprawnieniom Urzędu Dozoru Technicznego otrzymanym w 2003 r., możemy dokonywać kompleksowych przeglądów oraz odbiorów urządzeń transportowych. Zajmujemy się przeprowadzaniem szczegółowych inspekcji stanu technicznego wózków widłowych, abyś mógł mieć pewność, że Twój sprzęt spełnia wszystkie wymagania bezpieczeństwa oraz może zostać dopuszczony do eksploatacji.

 

Przeglądy i odbiory UDT